Norgesnett for åpne læreverk til mastergrad

MIKROMASTER.NO er nettsted for et samarbeidstiltak med utspring i NUDGE – Norwegian User and Developent Group Edx. Vi utvikler et sosialt og digitalt Norgesnett rundt åpne og nasjonalt rettede digitale læreverk og MOOCs på Open edX-plattformen.

Læreverk og tilhørende kurstilbud utformes for å kunne tilstås ekvivalens inn mot utdanningsinstitusjonenes egne studieprogrammer på masternivået.

Som et første eksempel tar vi for oss veiledning og coaching samt støttefag i metode, informasjonskompetanse og studieteknikk