Introduksjon

På dette nettstedet gjør vi rede for SAVE-prosjektet med


Veiledning med eksisterende digitale ressurser

SAVE-prosjektet skal løse et krevende og vesentlig problem for utdanning på distanse, nemlig oppfølging og veiledning av studenter.

Vi utvikler studentaktive veiledningsformer med digital støtte. Løsningene må kunne skaleres opp for bruk i helhetlige utdanningsprogrammer enten de er forankret i en eller flere UH-institusjoner.

Utdyping og presisering:

Prosjektet utvikler og utforsker design-prinsippet for studentaktive veiledede øvelser (“POS-er”) som organiseres i sanntid og på distanse. Vi bruker utvalgte læringsressurser i form av online presentasjoner og pre-programmerte digitale interaksjoner som er hentet fra eksisterende digitalt fagstoff.

Prosjektet utnytter og utvikler studentaktive veiledningsformater i tråd med PISA-modellen. Det gjør seg nytte av eksisterende digitale læringsressurser i minst 8 online kurs i Bokskapet (http://bokskapet.oslomet.no på Open edX- plattformen) i samspill med andre vitenskilder og tilpasser disse til prosjektets formål. Det gjelder også læringsorienterte spill og utdrag fra Gyldendals portefølje, bidrag fra NTNU og UNIT for brukervennlig leveranse via felles plattform og disse titlene i Bokskapet:

  • Erichsen, Torunn og Kari Høium: Epilepsi og helseveiledning.
  • Hansen, Sylvia: Helhetlig sykepleie – profesjonen og mennesket.
  • Høivik, Helge (red.): PISA
  • Moen Johannesen, Grethe (red.): Startpakke i akademisk skriving.
  • Reitan, Anita: Strålevern.
  • Vikestad, Kari (red.): Anatomi, fysiologi og biokjemi.
  • Vikestad, Kari: Masteremne i CT (computertomografi).
  • Wøhlk Gundersen, Malene (red.): Kunnskapsbasert praksisveiledning.

Vi videre- og ny-utvikler et sett av strukturerte, tidsavgrensede, varierte og aktivitetsskapende formater for pedagogisk organisert samhandling. De prøves ut på distanse i flere typer undervisningsløp i helsefaglig utdanning. Dette skal resultere i skalerbare designprinsipper med eksempelgrunnlag (proof of concept) for gjenbruk og deling mellom helhetlige studieprogrammer i Norgesnettet.